Znak postępowania ZZP-83/21
Data zamieszczenia 18.05.2021

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postepowanie znak: ZZP-83/21 części 1÷3

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.05.2021 r. pod numerem: 2021/S 095-249020

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content