Znak postępowania ZZP-53/21
Data zamieszczenia 07.04.2021

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postępowanie znak: ZZP-53/21 części: 1÷4

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 067-172847.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content