Znak postępowania ZZP-202/17
Data zamieszczenia 16.11.2017

Dostawa i dystrybucja materiałów poligraficznych (ulotek informacyjnych i plakatów promocyjnych

w ramach realizacji „narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” priorytetu I narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.11.2017 r.,

Nr 617488 -N-2017

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 3,90 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 184,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 7,72 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 73,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 71,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 149,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.24
Rozmiar pliku 44,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.28
Rozmiar pliku 124,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content