Znak postępowania ZZP-178/18
Data zamieszczenia 25.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego oraz stacji centralnego monitorowania

w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.09.2018r pod numerem: 2018/S 184-415816

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 134,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 292,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 79,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 674,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 316,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 130,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 118,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 301,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 257,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 261,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.178/18.749.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 3,15 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 85,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 113,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.06
Rozmiar pliku 113,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.15
Rozmiar pliku 1,24 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content