Znak postępowania ZZP-175/18
Data zamieszczenia 14.09.2018

ZZP-175/18

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: GAMMA KAMERA SPECT-CT w liczbie 4 sztuk.

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018r.

 

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.09.2018 r., pod numerem: 2018/S 177-400600

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 127,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 236,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 72,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.01
Rozmiar pliku 72,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia - termin

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 72,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 200,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 99,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 207,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1d

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 104,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 140,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 195,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 5,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 69,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 144,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 72,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 17.09.2018 r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 141,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 02.10.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 128,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny załącznik 2a do oferty - Parametry graniczne

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 196,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny załącznik 2b do oferty - Parametry oceniane

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 99,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór umowy załącznik 1a do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 293,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór umowy załącznik 1b do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 99,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny załącznik nr 1 do wzoru umowy 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 37,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór umowy załącznik 1d do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 118,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny załącznik nr 1 do wzoru umowy 1d

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 79,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny załącznik nr 2 do wzoru umowy 1d-Pracownia Gamma kamery stan istniejący

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 339,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 124,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 50,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 28,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 35,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 17.09.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 145,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 02.10.2018 r

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 123,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 75,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 45,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.710.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 845,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.688.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 825,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.710.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.25
Rozmiar pliku 845,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.725.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.01
Rozmiar pliku 845,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.756.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 845,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.175/18.747.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 1,34 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja

ZZP.ZP.175/18.823.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 870,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 57,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.709.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.24
Rozmiar pliku 1,68 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.31
Rozmiar pliku 60,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.10
Rozmiar pliku 111,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content