Znak postępowania ZZP-175/18
Data zamieszczenia 14.09.2018

ZZP-175/18

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: GAMMA KAMERA SPECT-CT w liczbie 4 sztuk.

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018r.

 

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.09.2018 r., pod numerem: 2018/S 177-400600

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 127,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 236,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 200,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 99,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 207,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1d

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 104,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 140,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 195,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 5,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 69,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 144,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 72,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 17.09.2018 r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 141,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 124,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 50,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 28,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 35,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 17.09.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 145,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.175/18.688.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 825,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.