Znak postępowania ZZP- 165/18
Data zamieszczenia 20.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: GAMMA KAMERA SPECT-CT w liczbie 2 sztuk.

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018r.

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.2018 r., pod numerem: 2018/S 181-409449

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 125,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 227,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 59,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 59,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.18
Rozmiar pliku 72,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 813,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 134,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 213,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 96,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 58,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 144,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 72,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 10.10.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 123,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 157,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 222,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 51,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 43,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty 10.10.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 139,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165.174/18.708.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.24
Rozmiar pliku 829,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165/18.825.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 238,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana terminu otwarcia ofert/zmiana treści SIWZ

ZZP.ZP.165/18.735.18

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165/18.735.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 845,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165/18.814.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.09
Rozmiar pliku 845,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165/18.863.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 845,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165/18.868.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.18
Rozmiar pliku 844,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ/ZZP.ZP165/18.871.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.19
Rozmiar pliku 868,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia

Zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 106,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.24
Rozmiar pliku 57,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu

ZZP.ZP.165/18.730.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 1,68 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.30
Rozmiar pliku 61,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.28
Rozmiar pliku 110,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content