Znak postępowania ZZP-190/18
Data zamieszczenia 21.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.

Postępowanie znak: ZZP-190/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21/09/2018 rok pod numerem: 2018/S 182-411515

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 130,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 291,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy dla WIM - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 393,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla OCO - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 385,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Program funkcjonalno-użytkowy OCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 595,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego OCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 1,66 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla ŚCO - załącznik nr 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 272,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty- załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 187,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 385,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów ocenianych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 298,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 150,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 117,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla WIM - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.28
Rozmiar pliku 394,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Program funkcjonalno-użytkowy ŚCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.28
Rozmiar pliku 249,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 144,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 287,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów ocenianych

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 51,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.190/18.724.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.28
Rozmiar pliku 414,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.05
Rozmiar pliku 81,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 122,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.26
Rozmiar pliku 112,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content