Znak postępowania ZZP-166/18
Data zamieszczenia 03.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.

Postępowanie znak: ZZP-166/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl; b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 01/09/2018 rok pod numerem: 2018/S 168-382126

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 126,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 291,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 74,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 72,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 373,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 198,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 145,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 116,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 512,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 573,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 496,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 576,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - Centum Onkologii w Bydgoszczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 360,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załacznik nr 7 do wzoru umowy - Centum Onkologii w Bydgoszczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 234,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załacznik nr 8 do wzoru umowy - Centum Onkologii w Bydgoszczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 347,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 358,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 359,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty wraz z nowymi, aktualnymi załącznikami nr 2 i 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 722,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 153,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 429,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.03
Rozmiar pliku 336,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 413,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 300,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty wraz z nowymi, aktualnymi załącznikami nr 2 i 3

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 592,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.166/18.684.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 384,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.166/18.705.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 238,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 81,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.11
Rozmiar pliku 121,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.26
Rozmiar pliku 111,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content