Znak postępowania ZZP-235/17
Data zamieszczenia 14.11.2017

Dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś fax: 22 883 35 13

e – mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl , m.piekos@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

dnia 14.11.2017 r., Nr 615898-N-2017

Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 3,66 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 180,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załącziki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 47,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 71,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 126,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.23
Rozmiar pliku 47,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.23
Rozmiar pliku 79,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content