Znak postępowania ZZP.ZP.411.121.2022
Data zamieszczenia 05.09.2022

Desmopresyna dożylna; znak postępowania: ZZP.ZP.411.121.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05/09/2022 r. pod numerem: 2022/S 170-481045

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/71385/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content