Znak postępowania ZZP-31/21
Data zamieszczenia 15.02.2021

Desmopresyna dożylna

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/02/2021 r.  pod numerem: 2021/S 031-076714

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content