Znak postępowania ZZP.ZP.411.90.2023
Data zamieszczenia 26.05.2023

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.90.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 101-310371

przekierowanie na Platformę

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content