Znak postępowania ZZP.ZP.411.158.2023
Data zamieszczenia 04.10.2023

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.158.2023

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 191-596881

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content