Znak postępowania ZZP-87/19
Data zamieszczenia 19.04.2019

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP-87/19

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.04.2019 r. pod numerem: 2019/S 078-185417

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content