Znak postępowania ZZP-67/19
Data zamieszczenia 22.03.2019

Desmopresyna dożylna. Postępowanie znak: ZZP-67/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.03.2019 pod numerem: 2019/S 057-131113

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content