Znak postępowania ZZP-48/18
Data zamieszczenia 04.04.2018

Desmopresyna dożylna, części 1-2, postępowanie znak: ZZP-48/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.04.2018 r., pod numerem: 2018/S 065-144310

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 137,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 214,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 131,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 162,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 70,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 118,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.18
Rozmiar pliku 50,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 63,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 126,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content