Znak postępowania ZZP-89/20
Data zamieszczenia 10.04.2020

Desmopresyna donosowa. ZZP-89/20

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 072-170834

E-platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content