Znak postępowania ZZP-120/20
Data zamieszczenia 28.04.2020

Desmopresyna donosowa.

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.04.2020 roku pod numerem: 2020/S 083-195350

Platfroma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content