Znak postępowania ZZP-130/18
Data zamieszczenia 03.07.2018

Desmopresyna donosowa; części: 1÷2, postępowanie znak: ZZP-130/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 03/07/2018 pod numerem: 2018/S 125-284376

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 144,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 229,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 73,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.12
Rozmiar pliku 120,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 486,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 130,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 119,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 70,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.12
Rozmiar pliku 130,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 104,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.12
Rozmiar pliku 104,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY DRUK OFERTY II

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 104,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.12
Rozmiar pliku 880,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.19
Rozmiar pliku 58,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.26
Rozmiar pliku 64,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.24
Rozmiar pliku 159,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content