Znak postępowania ZZP-29/17
Data zamieszczenia 10.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-29/17 z dnia 10-02-2017
Przedmiot zamówienia: CZĘŚĆ 1: SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY, CZĘŚĆ 2: SZCZEPIONKA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.02.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 029-051559
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 127,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 217,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 237,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 73,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 164,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 119,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.07
Rozmiar pliku 57,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja dotycząca druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.02
Rozmiar pliku 837,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.14
Rozmiar pliku 71,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.27
Rozmiar pliku 111,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content