Znak postępowania ZZP.ZP.411.54.2023
Data zamieszczenia 17.03.2023

Bieżąca obsługa graficzna w zakresie opracowania materiałów graficznych dla Ministra Zdrowia; znak sprawy: ZZP.ZP.411.54.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17/03/2023 r. pod numerem: 2023/S 055-164020

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content