Znak postępowania ZZP-95/20
Data zamieszczenia 30.06.2020

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r. w województwie dolnośląskim, części: 1÷8. Znak postępowania: ZZP-95/20

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 123-301867

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15533/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content