Znak postępowania ZZP-15/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 2018/S 235-536779

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2474/details

 

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/12/2018 pod numerem:2018/S 235-536779

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content