Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

  • udzielanie zamówień publicznych na dostawy usługi lub roboty budowlane\
  • organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę towarów, w tym wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz usług i robót budowlanych zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia;
  • zawieranie oraz kontrola realizacji umów w ramach przeprowadzonych postępowań;
  • prowadzenie oraz organizacja szkoleń, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy

  • Zespół do Spraw Administracji i Spraw Pracowniczych;
  • Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych;
  • Zespół do Spraw Kontraktów i Realizacji Dostaw;
  • Zespół do Spraw Przetargów;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Statut

Załącznik nr 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 2 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Link do zarządzenia

Rejestr zmian

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu informacje były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak maja one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń


Data utworzenia: 17 lipca, 2019

Osoba publikująca: Bartosz Chojecki

Data modyfikacji: 17 lipca, 2019

Osoba modyfikująca: Bartosz Chojecki

Skip to content