Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ustanowił i wdrożył system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001. od dnia 25.11.2002r. Ciągłość systemu była utrzymywana nieprzerwanie i potwierdzały to kolejne certyfikaty. W oparciu o wyniki auditu nadzoru przeprowadzonego w dniu 07.11.2017r Zakład ma potwierdzoną zgodność funkcjonującego systemu , który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Obecnie posiadamy  certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wystawione przez Polskie Centrum Badań Certyfikacji S.A oraz Certificate IQNet The International Certification Network.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • organizacja i udzielanie zamówień publicznych
  • nadzorowanie realizacji zamówień publicznych
  • kompleksowe szkolenie w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych

System Zarządzania jakością wdrożony w Zakładzie opiera się na zasadach opisanych w Polityce jakości z dnia 26.06.2017r. , która jest najważniejszym dokumentem systemu jakości.

Polityka Jakości 

Certyfikaty

Rejestr zmian
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu informacje były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak maja one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń


Data utworzenia: 17 lipca, 2019

Osoba publikująca: Bartosz Chojecki

Data modyfikacji: 17 lipca, 2019

Osoba modyfikująca: Bartosz Chojecki

Skip to content